Artun Çolak

Singleton Tasarım Deseni

Artun ÇolakArtun Çolak / Sep 12, 2020
1 min read

Singleton tasarım deseni en basit tasarım desenlerinden bir tanesidir. Singleton tasarım deseni bir Classtan sadece 1 tane nesne oluşturulabilmesini sağlamaktadır.

Singleton bir Classtan direk bir instance oluşturulamaz Classtaki static bir method çağrılır ve bu method eğer Classın bir instance ı oluşturulmadıysa yeni bir instance oluşturarak bunu geri döndürür ve bundan sonra kullanıcı bu methodu her çağırdığında ilk başta oluşturulan instance geri döndürülür.

SingletonClass.java

public class SingletonClass {
  private static SingletonClass instance;
  public int number = 0;

  // Dışarıdan yeni bir instance oluşturulamaması için Constructorı private yaptık
  private SingletonClass() {}

  public static SingletonClass getInstance() {
    if (instance == null) {
      instance = new SingletonClass();
    }

    return instance;
  }
}

App.java

public class App {
  public static void main(String[] args) {
    SingletonClass instance1 = SingletonClass.getInstance();
    SingletonClass instance2 = SingletonClass.getInstance();

    System.out.println(instance1.number);
    instance2.number = 10;
    System.out.println(instance1.number);
  }
}

Output

0
10

Çıktıdada görüldüğü gibi instance1 ve instance2 adında 2 tane nesne oluştursakta bunlar aslında aynı instance a sahipler.

Umarım faydalı olmuştur. Okuduğunuz için teşekkürler.

Leave a comment